Privacyverklaring

1. Privacyverklaring

Ceulemans Concepts bv, Molenstraat 105 in GENK, met ondernemingsnummer BTW BE 0819.671.477 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website www.ceulemansconcepts.be en alle (commerciƫle) relaties tussen Ceulemans Concepts en haar (potentiƫle) klanten en zakenpartners.

3. Verwerking persoonsgegevens

Ceulemans Concepts verwerkt de persoonlijke gegevens die door u aan ons werden verstrekt, zoals voornaam, familienaam, adres, emailadres, telefoonnummer, ondernemingsnummer, bijkomende info, enz. die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten van Ceulemans Concepts waarop u beroep doet of om onze nieuwsbrief aan u te versturen.

4. Derden

Ceulemans Concepts verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze enkel wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening van Ceulemans Concepts.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers, samenwerkingspartners of leveranciers van Ceulemans Concepts. Het respecteren van de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens door noodzakelijke derden is een vereiste van Ceulemans Concepts.

5. Bewaren persoonsgegevens

Ceulemans Concepts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor uw gegevens verzameld werden.
De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de wettelijk bepaalde criteria om onze boekhouding te voeren.

6. Privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en kan deze steeds corrigeren of verwijderen. U beschikt over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking te beperken of in te trekken. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid en kan u bijgevolg een verzoek indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken aan u te bezorgen voor eigen gebruik of deze naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te sturen. U kan hiervoor contact opnemen via ceulemansconcepts@gmail.com.

Indien uw verzoek buitenproportionele technische inspanningen vragen of een gevaar vormen voor de privacy van anderen, kan Ceulemans Concepts uw verzoek tot het uitoefenen van deze rechten weigeren.

7. Klachten

Indien u klachten heeft over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Ceulemans Concepts dan kan u deze overmaken aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
Email: contact@apd-gba.be

8. Contactgegevens

U kan de verwerkingsverantwoordelijke, Davy Ceulemans, steeds contacteren via ceulemansconcepts@gmail.com of Ceulemans Concepts bv, Molenstraat 105 te 3600 GENK bij verdere vragen over de privacy van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 15 augustus 2023.